(TechCom) - DRAKA BELGIUM NV-SA">

Produits de construction (TechCom)

Fiche de la firme

DRAKA BELGIUM NV-SA

Jan Van Rijswijcklaan 158
BE-2018 Antwerpen
Tél: 03 2771399
E-mail: Belgium-info@draka.com
Fax: 03 2572563
Site Internet: www.draka.be
BE 0423.221.589
Informations supplémentaires (description du produit - marques)
CÂBLES ÉLECTRIQUES
DRAKA® / DRAKA KABEL B.V.
Type: